Betingelser

Generelle betingelser

Ansvarsfraskrivelse

AmioAmio kontrollerer ikke, om du som køber og/eller butiksejer betaler og leverer produkter i forbindelse med en indgået handel. AmioAmio fralægger sig ethvert ansvar omkring betaling og levering af købte/solgte produkter. Vi henviser til købeloven, såfremt der opstår problemer. AmioAmio kontrollerer ikke afslutningen eller gyldigheden af handler foretaget mellem butiksejer og køber.

AmioAmio påtager sig ej heller ansvar for eventuelt defekte eller beskadigede produkter, for produkter der ikke lever op til køberens forventninger eller for mulige komplikationer opstået i forbindelse med køb og salg. Problemer omkring beskadigede produkter skal køber og butiksejer selv løse. Se endvidere afsnittet Løsning af uoverensstemmelser.

Angivelse af urigtige informationer på brugerkonto eller butik, uhensigtsmæssig adfærd eller andet der er i strid med AmioAmio's betingelser er AmioAmio ikke ansvarlige for. Som køber og butiksejer accepterer du således, at AmioAmio ikke kan holdes ansvarlig herfor.

AmioAmio garanterer ikke for at indhold i butikkerne er rigtigt eller ikke er beskyttet af ophavsret. AmioAmio tager derfor ikke ansvar for indhold, produkter og oplysninger, der er oplyst på butiksejernes egne sider.

AmioAmio fraskriver sig endvidere alt ansvar for økonomisk tab både direkte og indirekte som følge af brug af AmioAmio eller indhold på hjemmesiden. AmioAmio fraskriver sig også ethvert ansvar for skader eller økonomisk tab både direkte og indirekte som følge af at bruge produkter som er købt eller solgt via AmioAmio.


Følgeskader

AmioAmio er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger. Dette uanset opståen (eks. som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selv om et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af AmioAmio, eller AmioAmio var gjort opmærksom på, at muligheden forelå.

AmioAmio kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på hjemmesiden. AmioAmio påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på hjemmesiden.

AmioAmio er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som AmioAmio ikke er herre over.


Ændring af oplysninger

AmioAmio kan til enhver tid ændre priser, gebyrer, abonnementer m.v. med 14 dages varsel.

Regler for ophavsret på AmioAmio

Ophavsret

Materiale og information, der er publiceret af AmioAmio er ejet af AmioAmio og må ikke reproduceres eller bruges uden samtykke fra AmioAmio. AmioAmio's logo, domænenavn og design på AmioAmio tilhører endvidere AmioAmio og må ikke anvendes uden tilladelse.

Materiale, der er produceret og publiceret af butiksejerne på AmioAmio tilhører alene den/de butiksejer(e), der har udarbejdet og publiceret materialet og er underlagt de almindelige regler om ophavsret. Hvis du gerne vil bruge materiale produceret af en butiksejer på AmioAmio, skal du indhente tilladelse fra butiksejeren, inden du bruger materialet. Dette gælder både billeder, grafik og tekst.

AmioAmio forbeholder sig retten til frit at anvende alt materiale, der lægges ud på AmioAmio til markedsføring og promovering af AmioAmio eller de butikker, der er oprettet på AmioAmio.


Brug af AmioAmio's logo

Som butiksejer må du gerne bruge AmioAmio's logo i omtale og promovering af AmioAmio og din egen butik og/eller produkter, der sælges på AmioAmio. Det kan eksempelvis være på din egen hjemmeside eller blog, i fora, i medier m.v. Logoet må gerne bruges til at linke til AmioAmio.

Du må ikke bruge AmioAmio's logo eller hjemmeside til information, som ikke er relevant for AmioAmio eller som strider mod lovgivningen eller gældende regelsæt. Du må heller ikke bruge AmioAmio's logo til at promovere og markedsføre dine egne produkter, der ikke sælges på AmioAmio eller sammen med AmioAmio.

Løsning af uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser, der opstår mellem køber og butiksejer er AmioAmio ikke en del af og kan ikke drages til ansvar for. Uoverensstemmelser i forhold til nærværende betingelser tilstræbes løst på en en for alle parter hensigtsmæssig måde.

Lukning af din brugerkonto

Ophør af brugerkonto

AmioAmio forbeholder sig ret til til enhver tid at lukke din brugerkonto, hvis vi finder, at du har handlet i uoverensstemmelse med disse betingelser, AmioAmio's regler i øvrigt eller gældende dansk ret.

Ved ophør af en butik eller brugerkonto beholder AmioAmio brugsretten til alt indhold publiceret af butikken/brugeren. Det betyder, at AmioAmio til enhver tid frit kan disponere over alt indhold leveret/publiceret af butikken og/eller brugeren - det være sig artikler, billeder, kommentarer mv.

Du kan til enhver tid selv lukke din butik. Har du mellemværender med AmioAmio skal disse dog først være afregnet, før butikken kan lukkes.

Betingelser for brugerkonto

Generelle betingelser

Som bruger på AmioAmio skal du være indforstået med nedenstående betingelser:

 • Du må ikke bruge racistiske eller stødende billeder på din brugerkonto
 • Du må ikke bruge racistisk eller stødende sprog på din brugerkonto
 • Du bliver automatisk tilmeldt AmioAmio's nyhedsbrev, når du opretter en brugerkonto. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen
 • Din brugerkonto på AmioAmio må ikke bruges til at lede besøgende hen på konkurrerende virksomheders hjemmesider.
 • Din brugerkonto må gerne bruges til at linke til din egen personlige hjemmeside eller blog.
 • Din brugerkonto på AmioAmio er personlig og må ikke udlånes eller videregives til andre.
 • Du må kun oprette én brugerkonto på AmioAmio.
 • Du kan kun oprette én butik på AmioAmio.
 • AmioAmio forbeholder sig retten til at lukke en brugerkonto, der efter vores skøn markedsfører egen virksomhed til butiksejere på Amio, som enten strider mod gældende lovgivning, hensynet til brugerne på AmioAmio, vores etik om god opførsel eller AmioAmio´s omdømme.
 • AmioAmio forbeholder sig retten til, at udsende faktura for misbrug af brugerkontoen til markedsføring og/eller annoncering af egen virksomhed, uden skriftlig aftale med AmioAmio

Dine oplysninger

Du skal angive korrekte oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, email m.v.) på din brugerkonto på AmioAmio. Du er selv ansvarlig for opdatering og vedligeholdelse af dine personlige oplysninger. Din brugerkonto skal altid have oplyst en korrekt og gyldig email.


Adgangskode

Du er alene ansvarlig for opdateringen og vedligeholdelsen af din adgangskode. Oplever du snyd, misbrug eller anden ulovlig aktivitet omkring brugen af din adgangskode, skal AmioAmio straks informeres. AmioAmio er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af, at du ikke holder din adgangskode sikker. Vi anbefaler derfor, at du vælger en sikker adgangskode.

Betingelser for butik

Betingelser for oprettelse af butik

Følgende kan oprette en butik på AmioAmio:

 • Privatpersoner over 15 år
 • Foreninger
 • Andre sammenslutninger der producerer egne produkter

Det må du sælge

Følgende produkter er tilladte at sælge på AmioAmio

1) Håndlavede produkter

Alle produkter, som du selv har lavet, designet eller på anden vis selv skabt. Det er et krav, at du selv har den fulde ejendomsret over dine produkter. Du kan eks. sælge beklædningsgenstande, smykker, sæber, dukker, puder osv.

Du må også sælge produkter, som du har givet dit eget personlige præg, designet eller frembragt efter speciel kundeønske. Håndlavede produkter er således også ting, du har redesignet eller lavet specielt efter en kundes ønske, sålænge du selv har ejendomsret over disse. Produkter du selv har designet, men som er produceret af andre, er også tilladte at sælge på AmioAmio. Er du musikere, forfatter, kunstner eller andet, som selv har skabt et produkt, men fået andre til at producere det, er det også tilladt. Du skal blot selv have rettighederne over produktet og være den, der har igangsat en produktion af produktet.

2) Materialer til kunst- og hobbybrug

Både håndlavede og ikke-håndlavede materialer til kunst- og håndværk kan sælges under Materiale kategorien. Du kan eks. sælge knapper, stof, pensler, lim, stafeli, symaskiner osv.

Materialeprodukter er produkter som ikke er færdigprodukter (f.eks. havemøbler, brugt tøj, stegepander m.m.)


Forbud

Følgende produkter er ikke tilladte at sælge på AmioAmio

 • Produkter der er industrielt produceret
 • Levende dyr
 • Pornografisk og andet stødende materiale
 • Racistisk materiale
 • Våben i følge dansk våbenlov
 • Produkter, der i følge dansk ret og lovning er ulovlige at sælge
 • Håndlavede produkter, du ikke selv har designet
 • Håndlavede produkter, du ikke har immatrielle rettigheder over

Listen er ikke udtømmende, og AmioAmio forbeholder sig derfor ret til at afgøre om produkter er i strid med reglerne og kan uden varsel fjerne produkter på AmioAmio.

Billeder og andet materiale, du ikke selv har rettigheder til, må du ikke uploade på AmioAmio.


Personlige oplysninger

Som butiksejer er du ansvarlig for, at dine oplyste oplysninger på brugerkonto og butik er korrekte og opdaterede. Det skal klart og tydeligt fremgå, hvem der står bag butikken, dvs. du er som butiksejer forpligtet til at opgive korrekt navn. Det er således ikke tilladt at bruge synonym eller et falsk navn.


Præcis beskrivelse af produkter

Som butiksejer skal du beskrive dine produkter nøjagtigt, og du er alene ansvarlig for eventuelle fejl, mangler eller udeladelser i dine produktbeskrivelser.


Betingelser og vilkår ved salg

Kontraktmæssige betingelser og vilkår, som skal gælde mellem køber og butiksejer i forbindelse med en handel, er dem, butiksejeren har oplyst på sin butik. Pligten til at underrette køber om butiksejerens betingelser og vilkår påhviler alene butiksejeren selv og ikke AmioAmio.


Oplysning om pris

Som butiksejer er du ansvarlig for at oplyse den korrekte pris på butikkens produkter. Prisen skal være inkl. moms. Prisen på fragt, gebyrer eller andet skal tydeligt fremgå på butikken og må ikke påføres efter gennemført bestilling. Ligeledes er det ikke tilladt at øge prisen efter gennemført bestilling.


Butikejers immatrielret

Som butiksejer er du ansvarlig for, at du har den fuldstændige immatrielret over dine produkter, og at salg ikke medfører en overtrædelse af en tredjeparts ophavs- og immatrielret.


Fortrydelsesret

Som butiksejer er du ansvarlig for at oplyse om fortrydelses- og returretten ved køb af produkter i din butik samt at overholde gældende danske regler herfor.

Hvis en køber ønsker at returnere sin købte vare, får du som butiksejer ikke returneret markedsføringsbidraget på kr 5,- eller provisionen på 5%, som ved salget er forfalden til betaling til AmioAmio


Indberetningspligt

Det påhviler dig som butiksejer på AmioAmio at indberette din skattepligtige indkomst til SKAT. AmioAmio kan ikke gøres ansvarlig herfor. AmioAmio anbefaler, at du orienterer dig om gældende regler hos SKAT.

Både butiksejere og AmioAmio er underlagt dansk rets almindelige regler.


Support

AmioAmio yder support telefonisk og via email. AmioAmio bestræber sig på altid at svare hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for 5 arbejdsdage.

Betingelser ved handel

Betaling til AmioAmio - markedsføringsbidrag og provision

Som butiksejer accepterer du AmioAmio's priser og provisioner for formidling af produkter gennem AmioAmio. Prisen pr. solgt produkt er kr. 5,- i markedsføringsbidrag samt 5 % i provision til AmioAmio. Alle priser er i DKK og inkl. moms. Det er op til dig som butiksejer selv at undersøge og overholde gældende priser for fragt i Danmark og udland.

Provisionen beregner AmioAmio på to måder. Hvis du vælger, at dine priser er inkl. fragt, beregner AmioAmio provision ud fra produktets samlede pris inkl. fragt. Vælger du at tilføje fragt selv, beregnes provisionen ud fra produktets pris ekskl. fragt.

Eksempler på udregning af pris på et produkt og hvordan markedsføringsbidrag samt provision udregnes.

Udregning af pris hvis fragt er inklusiv
Produktets pris (inkl. fragt) 125,-
   
Salgspris kr. 125,-
AmioAmio markedsføringsbidrag 5,-
AmioAmio provision 5% (af produktets pris) 6,25
Betaling til AmioAmio 11,25
Udregning af pris hvis fragt er særskilt
Produktets pris 100,-
Fragt kr. 25,-
Salgspris kr. 125,-
AmioAmio markedsføringsbidrag 5,-
AmioAmio provision 5% (af produktets pris) 5,-
Betaling til AmioAmio 10,00

Betingelser for betaling

Faktura vedrørende markedsføringsbidrag og provision udsendes den første hverdag i måneden. Betalingen heraf skal falde senest 14 dage fra faktureringsdatoen. Faktureraer udsendes alene via email.

Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- for den første rykker, hvilket er i overensstemmelse med gældende lovgivning. AmioAmio forbeholder sig ret til at lukke for adgang til såvel butik som login-muligheder, hvis en eller flere regninger ikke er betalt rettidigt.

Betaling til AmioAmio for serviceydelser, abonnementer m.v.

Sikker betaling

AmioAmio benytter Quickpay som betalingsleverandør. Quickpay er nøje udvalgt grundet virksomhedens indgående kendskab til betaling via internettet. Quickpay er således en anerkendt og respekteret betalingsudbyder.

Quickpay anvender en såkaldt SSL-standard (Secure Socket Layer), der er en sikker betalingsløsning, da alle data krypteres i forbindelse med kommunikationen over Internettet.

Uvedkommende får på intet tidspunkt adgang til dit kortnummer, udløbsdato eller kontrolcifre. Al kommunikation sker med betalingsleverandørens systemer via den krypterede forbindelse.

Når du har gennemført en kortbetaling på AmioAmio, vil du altid modtage en kvitteringsmail, der indeholder transaktionsnummer, transaktionsvaluta, transaktionistidspunkt, transaktionsbeløb samt en specifikation af det købte.

Levering og adgang

AmioAmio trækker det indbetalte beløb i forbindelse med levering af varen, abonnementet, serviceydelsen m.v.. For abonnementer eller serviceydelser, der kan tages i brug umiddelbart efter betaling, kan beløbet trækkes fra din konto med det samme. Ved køb af fysiske varer der skal sendes til dig med posten, trækkes beløbet umiddelbart efter varen er afsendt.

Som køber har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, du kan gøre brug af det købte. Hvis du har taget det købte i brug, gælder fortrydelsesretten ikke.

Lad dig friste

collager
Eventyrlige collager
Håndplukket fra hjertet
rainbow
Regnbuen
Søg i frække farver
articles
Kreativ læsning
Bliv inspireret